angen
Ängen vid Idealbyn


Den vackra ängen som består av olika ”rum” som är sammanlänkade med stigar.
Dessa ”rum” är utsmyckade med vackra hagtorns träd, olvonträd, slånbärsbuskar, enbär, björk, ek och hassel.