Åtgärder 2014

Ekilla schakt har justerat och Lemmenkäinen har asfalterar sju stycken vändplaner.

Stödkanterna runt vändplanerna har gjorts av LSJ Gräv & Schakt.

Skokloster Gård har klippt dikesrenar.

Ledbergs Elektriska har skött underhållet av gatubelysningen.

Riktning av gatubelysnings stolpar har utförts.

Potthåls lagning och små underhåll har skötts av medlemmar i styrelsen. ( se bilder )

1

2

3