Styrelsen:
     
  Ordförande: Torsten Hellsberg torsten.hellsberg@telia.com
  Kassör: Kathrin Veith kathrin.veith@gmx.de
  Sekreterare: Gösta Larsson gostala@live.se
  Suppleant: Rolf Romnäs rolf.romnas@gmail.com
  Suppleant: Ann Herou ann.herou@telia.com
     

Om ni har några frågor så mejla oss gärna!

Tänk på att anmäla till vår kassör om du flyttar!

Och du…kör inte fortare än du vill att alla andra kör på din väg!