Inom de markerade områdena kommer följande att utföras:

Röd gräns: Gallring med syfte att skapa en lite glesare skog, löv sparas för gran och tall.
Gul gräns: Avverkning av all gran med syfte att kunna skapa en ny skog genom plantering av löv våren 2016.
Blå gräns: Borthuggningav gran för att skapa en bättre förutsättning för tallplantor att etablera sig.

Skogsvårdsåtgärder 2015